Undersøkelsen barna svarer på er en del av et pilotprosjekt: «Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena».
 
Tilbud til alle barnehagene
- Hedmark er valgt ut som et av fem fylker til å gjennomføre prosjektet. Fylkesmannen har regien, mens Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark har det faglige ansvaret. Alle barnehagene som har nok barn født i 2006 og 2007 deltar i undersøkelsen, både kommunale barnehager, private heldagsbarnehager og private familiebarnehager, forteller barnehagerådgiver Kristin Sæta. 
Ringsaker deltar i prosjektet sammen med Hamar og Stange, og en tilsvarende undersøkelse gjennomføres i barnehagene der.
 
Blomsteransikt
Ved å trykke på blomster med ansiktsuttrykk svarer barna på de 21 spørsmålene datamaskinen stiller. Spørsmålene går blant annet på vennskap, aktiviteter i barnehagen og relasjonen til de voksne. Kevin Finstad Nystrand i Tømmerli barnehage er en av de 700 barna som deltar i undersøkelsen. Han synes den var enkel å besvare.
- Det var litt som å spille pc-spill, mener Kevin, som synes det er artig å være i barnehagen.
 
Tas på alvor
Undersøkelsen gjennomføres blant barn, foresatte og ansatte i perioden fra 15. februar til 21. mars. I etterkant vil fire kommunale og tre private barnehager være med videre i prosjektet, og få hjelp og veiledning til å ta tak i utvalgte problemstillinger undersøkelsen har avdekket. De øvrige barnehagene får sine resultater tilsendt og kan jobbe videre på egenhånd.
- Det er viktig å ta barnas svar på alvor, og jobbe videre utfra svarene for å øke kvaliteten og lage gode oppvekstmiljø, forteller barnehageleder i Tømmerli barnehage, Liv Skåland Lauritzen.