Innføringen av elektroniske søknadsskjema utgjør et ledd i videreutviklingen av Ringsaker kommunes nettside, som ble lansert i oktober i fjor.

Tjenester på nett
Ved åpningen av den nye nettsiden lanserte kommunen Vegen min, som har blitt en stor suksess.  
- Nå tar vi skrittet videre og gir innbyggeren muligheten til å utføre enda flere tjenester på nett. Skal man søke kultur- og idrettsmidler kan man nå gjennomføre hele prosessen digitalt. På denne måten slipper man å skrive ut for å sende skjema og vedlegg i posten, sier nettredaktør Cecilie Hoe, som ser for seg at man over tid vil kunne tilby flere elektroniske skjema.

Minner om frist
Kultur og fritid minner om at de har to hovedsøknadsfrister – 1. april og 1. oktober. I tillegg til disse er det også enkelte andre søknadsfrister gjennom året. Disse er beskrevet i retningslinjene for kultur- og idrettsmidler som ligger på kommunens nettside.

 

 Oversikt over søknadsfrister hos kultur og fritid:

Søknadsfrist Søknad om og/eller støtte til
1. april
 • Idrettsaktiviteter for funksjonshemmede
 • Driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Tilskudd til leder- og instruktøropplæring (også 1. oktober)
 • Lekeplasstilskudd
 • Tilskudd til funksjonshemmede
1. mai
 • Leietimer i idrettshaller
 • Skiløypepreparering/turløyper
1. juli
 • Aktivitetsfremmende tiltak for velforeninger i fjellet
1. oktober
 • Barneidrettsskoler og rekrutteringsfremmende tiltak
 • Drift og ekstraordinært vedlikehold
 • Klubbutvikling/trener- og lederutdanning
 • Representasjonsoppgaver
 • Utenom spillemiddelordningen og større maskiner
 • Vann, kloakk og renovasjon
 • Spillemiddelsøknader ordinære anlegg og nærmiljøanlegg
 • Tilskudd til leder- og instruktøropplæring (også 1. april)
 • Tilskudd til lokale kulturbygg
1. desember
 • Frist for forslag til kandidater til utmerkelser i Ringsakeridretten: Idrettstipend, Årets idrettsleder og Barneidrettsprisen

Forløpende
søking gjennom hele året

 • Større idrettsarrangement
 • Spillemiddelsøknader mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg
 • Lokale Aktivitetsmidler fra Norges Idrettsforbund (LAM)
 • Arrangements- og prosjekttilskudd
 • Annet kulturarbeid