-  I Ringsaker strekker vi oss langt for at alle som ønsker barnehageplass skal få det, ikke bare de som har lovfestet rett til plass. Det å kunne tilby barnehageplass med god kvalitet er viktig for oss, sier rådmann Jørn Strand.
 
- For å stimulere til befolkningsvekst er barnehage et helt sentralt virkemiddel. De foreløpige opptakstallene indikerer at vi er godt i rute, men at det åpenbart kan bli nødvendig å vurdere noen tiltak fra høsten av for å komme i mål, sier Strand.
 
 
Område Ledige plasser o. 3 år Ledige plasser u. 3 år Søkere o. 3 år Søkere u. 3 år
Brumunddal 46,9 90,3 48 139
Furnes 37,6 25 34 64
Moelv 13 42,8 31 63
Nordre Ringsaker 24,4 10,5 22 39
Nes 10,4 26,7 16 49
Totalt      151 354
 
 
I tillegg til de nye søkerne, er det 121 som søker om utvidet plass i den barnehagen de har plass, og åtte som søker redusert plass. 
 
Antall ledige plasser over og under tre år er et anslag. Plassene kan omgjøres til henholdsvis store og små barn avhengig av behov.   
 
Det er full barnehagedekning i Ringsaker, og alle som har lovfestet rett til barnehageplass skal gis en plass. Først når hovedopptaket er avsluttet i slutten av mars vil det være mulig å ha en fullstendig oversikt over barnehagesituasjonen. Et eventuelt udekket behov blant de som ikke har lovfestet rett til barnehageplass vil avhenge av flere faktorer. Blant annet vil valg av heltids-/deltidsplass, antall barn over og under tre år, antall barn som bytter barnehage, samt hvor mange som takker ja til tilbudet virke inn på resultatet.  
- Etter svarfristen 15. april har vi en mer detaljert og avklart oversikt om hvordan situasjonen er, sier barnehagerådgiver Kristin Sæta.