Det ligger mye arbeid og iherdig innsats bak en miljøfyrtårnsertifisering, og man skal tilfredsstille strenge krav innen blant annet arbeidsmiljø og HMS, avfallshåndtering og energiøkonomisering.

Skaper gode holdninger
Tømmerli barnehage har som mål å opprettholde og stadig videreutvikle et godt arbeidsmiljø for store og små. Barn og voksne gjør hverandre oppmerksomme på og snakker om miljøet, om hvordan de ønsker at det skal være og hva hver enkelt kan gjøre for at det skal bli bra.

– Den viktigste tiden for læring av holdninger er når barna er små, derfor mener vi at det er viktig å jobbe bevisst med miljøet i barnehageårene. Ved å sertifisere barnehagen som miljøfyrtårn viser vi at vi tar miljø- og klimautfordringen på alvor, påpeker leder i Tømmerli barnehage, Liv Skåland Lauritzen, som kan fortelle at barna har lært mye av prosessen rundt sertifiseringsarbeidet.

– Barna tar søppelsortering på alvor, og er flinke til å oppdage og å plukke søppel i naturen og på egen lekeplass, forteller hun.

Godt utgangspunkt
Gaupen skole ble tatt i bruk i 2009, og gjennom hele planleggingen og byggingen av den nye skolen ble det tatt miljøhensyn.

– Med en helt ny skole som tilfredsstiller alle krav med hensyn til miljø og oppvarming hadde vi et godt utgangspunkt for å bli sertifisert som miljøfyrtårn, sier leder Runa Hammeren ved Gaupen skole.

Skolen varmes opp med jordvarme, og Hammeren kan fortelle at bygningen er så godt isolert at ikke en gang snøen på utsiden av vinduene smelter. I tillegg har skolen lagt opp til at lærerne som må kjøre til jobb skal kunne gjøre dette mest mulig miljøvennlig.

– Vi skal installere ladestasjoner for lading av el-biler slik at dette kan være et reelt alternativ for de voksne, forteller Hammeren. Miljøfyrtårnsertifisering innebærer også at man fokuserer på arbeidsmiljøet, og i tiden fremover vil mye av arbeidet på skolen dreie seg om å fortsette å involvere elevene i miljøarbeidet, både på det psykososiale plan og i forhold til de tiltakene som settes inn.