I arbeidet med utviklingen av den nye kommuneportalen som ble lansert i oktober i fjor, så man et behov for å skille mellom en tjenesteportal og en side med fokus på markedsføring.

Større handlerom
Tjenesteportalen har fokus på at innbyggerne lett skal finne den informasjonen man oftest søker på en kommunal nettside – informasjon om kommunale tjenester som skole, barnehage, sykehjemsplass og bibliotek. 
- Samtidig har vi som kommune et behov for å vise oss frem og fronte temaer som også går utenfor det kommunale tjenestetilbudet. Det ønsker vi å bruke ringsaker.no til. Her kan vi rendyrke budskap og uttrykk og i større grad selge oss selv, sier nettredaktør Cecilie Hoe.

Lokale krefter
Nettsiden er designet av Rim Idé & Kommunikasjon, mens Ricardo Foto har stått for studiobildene. For ringsaksokningen vil det være mange kjente ansikter på nettsiden. Modellene som er brukt i studiobildene er alle bosatt i kommunen, og man har intervjuet innbyggere og latt dem fortelle hvorfor de har valgt å bosette seg i ulike deler av kommunen. I tillegg har man snakket med en gründer om hvordan det var å etablere seg i kommunen. 
- På denne måten håper vi å gi et mer ekte inntrykk av hvordan det er å bo og starte næring i Ringsaker, forteller nettredaktøren.
Reiselivssidene vil få liknende reportasjer utover våren.

Mye å være stolt av
Rådmann Jørn Strand synes det er positivt å kunne fronte noe av det Ringsaker har å by på ovenfor innbyggere, turister og næringsliv. 
- Vi har mye å være stolt av i Ringsaker, og på denne nettsiden viser vi det frem. Målet er at andre skal få øynene opp for Ringsaker som bosted, reisemål og et sted å starte næring, sier rådmannen, som håper ringsaker.no kan bidra til fortsatt befolkningsvekst. 

Utvikles videre
- Det har vært viktig for oss å lage en nettside som ikke er informasjonstung. Derfor har vi vært nødt til å prioritere når det kommer til innhold, avslutter Hoe, som påpeker at siden etter lansering skal utvikles videre. Planen fremover er å presentere siden på flere språk, i tillegg skal det lages filmer for reiseliv og bosted.

Se den nye nettsiden!