Temaene som ble tatt opp i informasjonsmøtene var blant annet:

  • Hyttebrukerundersøkelse (ved Thor Flognfeldt)
  • Revisjon av kommuneplan (ved Anne Gunn Kittelsrud)
  • Ulike prosjekter som Destinasjon Sjusjøen og ny Birkebeinertrase (ved Per Finneid)
På  Sjusjøen møtte ca 25 pers., mens det på Ljøsheim møtte ca 35 pers.
Det folk var mest opptatt av på møtene var resultatene fra hyttebrukerundersøkelsen, samt vann- og avløpsløsning mot Ljøsheimområdet.