Kari er født og oppvokst i Nybygda. Hun er 31 år og bor i Hamar. Hun er født med Cerebral Parese. Kari er kjent fra Lars Monsens TV-program «Ingen grenser». Med en utrolig viljestyrke og et stort pågangsmot besteg hun Snøhetta for som hun sier «å vise at hun er mer enn det folk ser». På biblioteket vil hun fortelle om hvordan hun ble deltager i “Ingen grenser” og om turen, alt illustrert med bilder. Far Halvard er forfatter, og han vil lese et par stubber som handler om Kari.

Sted og tid: Biblioteket i Brumunddal, onsdag 11. april. kl. 19.30.