- Vi prioriterer barnehage svært høyt og i Ringsaker er målet klart: Vår ambisjon er at barnehageplass skal tilbys alle som ønsker det, sier rådmann Jørn Strand. Kommunen satser på utbygging av barnehager i alle områder for å imøtekomme etterspørselen.
 
Område Søkere o. 3 år Søkere u. 3 år Tilbud o. 3 år Tilbud u. 3 år
Brumunddal 48 139 41 124
Furnes 34 64 31 53
Moelv 31 63 34 53
Nordre Ringsaker 22 39 18 27
Nes 16 49 5 42
Totalt   151  354 129 299
 
 
Ringsaker har full barnehagedekning, og ingen barn med lovfestet rett har fått avslag. Det er et mål at søkerne skal få innfridd høyest mulig alternativ. Så langt det er mulig er det tatt hensyn til brukernes behov og ønsker. Imidlertid er det flere søkere enn ledige plasser i enkelte områder, og noen har derfor fått tilbud i barnehager de ikke prioriterte i søknaden. 
 
Av barn som har barnehageplass er det 117 som har fått innvilget utvidet plass, mens 10 er innvilget redusert plass. Det er i første omgang gitt avslag til 19 barn uten lovfestet rett, 14 barn som ønsker plass senere høsten 2012 og 17 barn som søker plass 1. halvår 2013. Videre er det gitt avslag til 30 barn som har plass, men har søkt en annen barnehage. Det er ledig kapasitet i noen barnehager og i neste omgang kan flere få tilbud.
 
Ledige plasser
Når svarfristen for å ta imot tildelt tilbud er ute, vil det bli foretatt nye opptak i barnehager med ledige plasser etter en vurdering av barn på venteliste. Fortløpende opptak skjer også ved ledige plasser gjennom barnehageåret. 
- En oppdatert oversikt over ledige plasser 2012/2013 vil stå på kommunens hjemmeside, slik at søkere på venteliste og eventuelle nye søkere får informasjon om dette, sier barnehagerådgiver Kristin Sæta.