Tidsskriftet kom ut påska og artikkelen heter «Oppmerksom tilstedeværelse i foreldrerollen: Pilot-testing av et forebyggende kurs».