Det er to prosjekter som skal igangsettes i Moelv den nærmeste tiden. Det er ene er gatestubben fra Storgata og opp til Moelv stasjon, det andre er veien fra stasjonen og ned til den nye rundkjøringen. Begge skal etter planen stå klare til åpningen av Moelv stasjon 1. september i år.

Trivelig gatetun
Veistubben utenfor Floriss skal tilrettelegges med prioritet på myke trafikanter.
 - Gatetunet vil bli enveiskjørt fra Storgata og opp til stasjonen. På høyre side vil det bli mye grønt og trivelige sitteplasser, mens det på høyre side legges opp til grøntarealer og parkeringsplasser, forteller Strandvik. Kommunen har samarbeidet med Jernbaneverket om utformingen av gatetunet slik at det samsvarer med opprustningen som skal gjøres utenfor stasjonen.
- Det var viktig for oss med et helhetlig uttrykk, og slik det er nå vil området opp mot stasjonen holde samme stil som gatetunet, forklarer hun.
 
Miljøgate
Veien fra jernbanestasjonen og ned til den nye rundkjøringen vil bli enveiskjørt fra stasjonen, og skal avlaste Storgata for busstrafikken ut fra Moelv stasjon. Veien vil også være åpen for vanlig trafikk.
- Denne veien vil holde enkel miljøgatestandard med fortau, parkeringslommer og litt beplantning. Det vil også bli brukt granittstein og litt belegningsstein, sier Strandvik.
 
Mye på gang
Når området med gatetunet likevel skal graves opp gjør man opp vann og kloakk samtidig. Området som skal graves opp i denne sammenhengen strekker seg fra en kum på plassen utenfor stasjonen og ned til en kum midt i Storgata.
- Vi håper folk har forståelse for at det vil bli litt ruskete i denne delen av Moelv så lenge anleggsperioden varer, sier Heidi Iren Strandvik, som samtidig peker på at opprustningen vil være et løft for denne delen av Moelv.
- Det skal skje mye i Moelv de kommende årene, og dette gatetunet vil gi et trivelig pusterom i byen, avslutter hun.