Psykologene Ingunn Eriksen og Per Øystein Steinsvåg fra Alternativ til vold, Oslo holdt foredrag om voldsutsatte barn, skadevirkninger, hjelperstrategier og behovet for tverrfaglig samarbeid. Barne- og ungdomsvern vil fortsette med en intern kompetanseheving innenfor fagområdet, og vil komme tilbake med forslag til nye arbeidsmåter og rutinemateriell til bruk når fagpersoner har mistanke om at barn utsettes for vold i hjemmet.