Strand er godt fornøyd med at befolkningsveksten i første kvartal faktisk er enda høyere enn på samme tid i fjor. Med 66 flere innbyggere er Ringsaker fremdeles blant de kommunene i innlandet som vokser mest.

Sterk tilflytting
Tallene fra SSB viser at Ringsaker hadde en netto innflytting på 78 i perioden 1. januar til 31. mars. Dette er godt nytt for en kommune som arbeider strategisk for å øke veksten og for at flere skal få opp øynene for de mange kvalitetene Ringsakersamfunnet har å by på.
– Dette er den største netto innflyttingen vi har hatt noensinne i første kvartal, og vi kan konstatere at flyttestrømmen inn til kommunen er inne i en positiv utvikling, mener rådmannen.

Stø kurs
Tallene fra årets tre første måneder viser at Ringsaker befester seg som en av kommunene med størst vekst i Innlandet. Samtidig ligger kommunen under landsgjennomsnittet med 0,20 % vekst mot 0,34 % på landsbasis.
– Det er viktig at vi nå holder trykket på satsingsområdene våre oppe, slik at vi kan nærme oss landsgjennomsnittelig vekst. Vi må fortsette å utvikle byene og tettstedene våre, sørge for attraktive boligtomter og næringsarealer samt satse på oppvekst og kultur, påpeker Jørn Strand.