16 personer fra NAV skal bruke sommeren til å skaffe seg arbeidstrening og vise arbeidslivet at det ikke klarer seg uten dem. Sammen med fire teamledere skal de male kommunale barnehager, skoler og utleieboliger. 
- Dette er et viktig springbrett og en praksis som kan bety at du har noe å vise til. Å vise at du har jobbet i en kommune er godt å ha på CV-en. I tillegg er det i tråd med NAV-reformen som skal få flere ut i arbeid og færre på stønad, sier leder for NAV Ringsaker Roy Carstens.
 
Mulighet for vaktmesterjobb 
Bygg- og eiendomssjef Kjetil Wold Henriksen tror de gjennom prosjektet kan knytte viktige kontakter.
- Malejobben de skal utføre er nyttig for oss, men prosjektet er minst like viktig for bygg og eiendom i forhold til fremtidige ansettelser. Vi nærmer oss et generasjonsskifte i vaktmesterkorpset, og har derfor et stort behov for å rekruttere nye vaktmestere fremover. Rekruttering gjennom NAV har vi gode erfaringer med, forteller Wold Henriksen. 
 
Ringsaker kommune har over 200.000 kvadratmeter med bygningsmasse. Blant byggene som nå skal få nymalt fasade er Fredheimvegen barnehage.
- Vi gleder oss veldig til å få malt barnehagen og synes dette er et flott tiltak, sier barnehageleder Ivy M. Ludvigsen.