Ringsaker kommune har hatt god befolkningsvekst de siste årene, noe som har vært viktig for den økonomiske situasjonen.
- Du må ha veksten for å beholde din del av kaka. Hadde befolkningsveksten vært lik null hadde vi hatt 15 millioner mer å dekke inn i 2013, forklarte Strand.
 
Løsning på skoleutbyggingen?
Rådmannen ønsker fortgang i skoleutbyggingen og brukte rammekonferansen til å skissere en mulig løsning for å ferdigstille de fire skolene som står på prioriteringslista. 
- Ved trinnvis bygging og gjenbruk av deler av bygningsmassen på Mørkved og Stavsberg tror jeg vi kan komme videre. Dersom alt skal bygges nytt vil det kreve 435 millioner mer enn det vi har i dag. Husk at det er skoler etter disse som også trenger investering og oppgradering, understreket han. 
 
Trenger 35 millioner
Økonomisjef Espen Hvalby ga kommunestyret en grundig gjennomgang av Ringsaker kommunes økonomiske situasjon. Kommunen har behov for inndekning på 35 millioner kroner i 2013. 
- Vi står ovenfor et krevende arbeid for å jobbe oss ned mot en budsjettmessig balanse, nå trenger vi signaler på hvilken retning vi skal gå, sa Hvalby til politikerne.