I likhet med tidligere år hentet man også på årets rammekonferanse inn eksterne foredragsholdere. Michael Fuller-Gee – EU-ekspert innen by- og tettstedsutvikling og tidligere sjefsarkitekt i Husbanken – snakket om sentrumsutvikling som en viktig faktor for at flere skal bosette seg i kommunen. Fuller-Gee er tilhenger av fortetting i sentrum, samlokalisering og tilrettelegging av møteplasser for innbyggerne.

 Biblioteket som møteplass
- Den aller viktigste møteplassen i kommunen er biblioteket. 54 prosent av menneskene som går på norske bibliotek er der for andre grunner enn boklån. Man går på biblioteket for konserter, ser film, surfer og leser avisa, fortalte Fuller-Gee.
Kommunen fikk flere bekreftelser på at grepene som er tatt i forbindelse med byutvikling er riktige.
- Jeg tror vi tenker mye riktig og ser at vi har mer å jobbe med, oppsummerte ordfører Anita Ihle Steen. 
 
Turistkontor i Ringsaker
Turistsjef Tor Rullestad orienterte politikerne og den administrative ledelsen om arbeidet til Hamar-regionen Reiseliv, som blant annet har ønsker og ambisjoner om å etablere et turistkontor i Ringsaker.
- Her er det fryktelig mange turister og vi må yte service der turistene er, konstaterte Rullestad.
Turistsjefen påpekte også behovet for å bruke betydelig mer ressurser på å markedsføre regionen. 
- Trysil bruker elleve ganger så mye på markedsføring som oss, fortalte Tor Rullestad.