Årets byfest viderefører fjorårets prinsipp om at byfesten i størst mulig grad skal nyttiggjøre seg arenaer som allerede finnes i byen. Nå håper rådmann Jørn Strand at ringsaksokningene skal kjenne sin besøkelsestid: – Ta byen i bruk, er hans oppfordring.

Strategisk grep
Det skjer mye i Ringsaker for tida, ikke minst med tanke på hvordan folk omtaler kommunen. 
– Folk snakker litt annerledes om Ringsaker enn de gjorde tidligere, og på en slik måte at andre blir interessert i hva vi gjør, sier Ihle Steen. Nettopp omdømmebygging er ett av målene med strategien som Byfesten er en del av. 
– Vi skal synes, og det skal være liv i byene våre. Sentrum skal være et sted der man kan få fine og store opplevelser. Liv i sentrum er viktig for handel, derfor samarbeider vi også tett med handelsstanden, understreker Strand. 
 
Positiv kurve
Etter noen år med nedgang i befolkningstall ved årtusenskiftet har trenden i Ringsaker snudd tvert om, og det er nå vekst både i antall innbyggere og i næringslivet. 
– Vi har en helhetlig innsats i hele kommunen, både med kulturlandskapet på Nes og Helgøya og med Sjusjøen og fjellet, men tettstedene våre var et svakt punkt. Brumunddal er nesten ferdig opprustet, og med Moelv for tur jobber vi nå videre med det som virker, understreker rådmannen.