- Disse kunstverkene er med på å bygge Brumunddals identitet. Her er det brukt effekter og materialer som gir tilhørighet til stedet, sa ordfører Anita Ihle Steen under seremonien. 
 
Viktig byggekloss
Fylkesrådsleder i Hedmark fylkeskommune, Per Gunnar Sveen, stod for avdukingen av kunstverket i den søndre rundkjøringen. «Lekende steinskiver» er laget av Istvan Lisztes og gir assosiasjoner til industri og møllestein.
Per Gunnar Sveen mener tiltaket med kunst i rundkjøringne er en viktig byggekloss i å forme en god Brumunddal by.
- Og gode lokalsamfunn er helt avgjørende for å få flere hedmarkinger, sa Sveen.
 
Skjerper sansene
I den midtre rundkjøringen står Thomas Nordströms kunstverk «Coming Up». Kunstverket er laget av rustfritt stål og elvestein, og ble avduket av avdelingsdirektør i Statens vegvesen Aud Margrethe Riseng.
- Statens vegvesen er opptatt av at veien er målet. Vi tror kunst bidrar til at man er mer tilstede. Det skjerper sansene som igjen er bra for trafikksikkerheten, fortalte Riseng.
 
Skaper engasjement
Det siste kunstverket – «Kongle» av Geir Stormoen – kom på plass før jul i fjor og har siden skapt mye engasjement.
- Jeg har pratet med folk som hadde en oppfatning av kongla i desember og som nå mener det motsatte. Kunstverkene skifter uttrykk med lys og vær. Det lover godt for mange gode samtaler om de andre kunstverkene, sa ordfører Anita Ihle Steen med et lurt smil.