Miljøfyrtårnet er en sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, som startet opp i Kristiansand i 1996. Ordningen er godkjent som nasjonal sertifiseringsordning av Miljøverndepartementet og er i ferd med å bli en nordisk sertifiseringsordning. På landsbasis er det over 3000 virksomheter som er sertifiserte etter denne ordningen. 29 av virksomhetene er fra Ringsaker.
 
Stor kunnskap
Møller Bil Hamar har har gjennomført en miljøanalyse og utarbeidet et handlingsprogram med fokus på både ytre og indre miljø innen HMS, innkjøp, avfall, energi og transport. Sertifisøren som godkjente de som Miljøfyrtårnbedrift hadde følgende inntrykk:
 
- Bedriften preges av orden, ryddighet, miljøoppmerksomhet og stor kunnskap om miljørelatert spørsmål.
Det er videre helt åpenbart at det her er nedlagt et meget stort og omfattende arbeid i forkant av sertifiseringsprossessen. Miljømessig gjør bedriften et veldig positivt inntrykk, og sertifisøren finner ikke, i forhold til gjeldende krav, et eneste punkt å sette fingeren på. Realitetene er heller at på flere områder ligger bedriften miljømessig langt foran aktuelle krav.
 
Størst på bilsalg 
Møller Bil Hamar er et av flere bilfirmaer i Nydal som sammen utgjør et tyngdepunkt i Innlandet for den type virksomhet. Av nybilsalget i Hedmark forhandles ca. 50 prosent fra bilforretningene i Nydal. Av aktørene er Møller Bil Hamar den klart største, med et årlig salg på ca 1250 biler. Møller Bil Hamar har ca. 60 årsverk og en årlig omsetning på omkring 320 millioner kroner. Hovedproduktene er person- og varebiler av merkene Volkswagen og Audi.
 
Ringsaker kommune gratulerer bedriften med Miljøfyrtårnet!