Hvert år, rundt den internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember, deles Frivillighetsprisen ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Prisen arrangeres av Frivillighet Norge, og deles ut direkte på TV2 God Morgen Norge. 
 
Hvem får prisen?
Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og for samfunnet. Alle kan foreslå kandidater. 
 
Hvordan nominere kandidater?
Kjenner du noen i Ringsaker som fortjener oppmerksomhet for sin innsats? Du kan nominere din kandidat på www.frivillighetsprisen.no/nominasjon eller sende en e-post med din nominasjon til kristina.lystad@ringsaker.kommune.no. Nominasjonen skal inneholde personopplysninger til den nominerte og en skriftlig begrunnelse. Fristen for nominering er 15. september 2012.