Foredragene ble holdt i Teatersalen i Brumunddal og på Rica Hotell Hamar på Olrud.
– Lærerens kompetanse i å lede klassen gjennom å være en synlig leder og etablere regler og rutiner har avgjørende betydning for elevenes læringsutbytte. Kjennetegn på god vurderingspraksis kan knyttes tett opp mot god klasseledelse. Derfor har vi valgt disse to temaene på planleggingsdagen for lærerne i Ringsaker, sa kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Del av strategien
Rådmannen holdt det første innlegget i Teatersalen.
– Jobben dere gjør er utrolig viktig for Ringsakersamfunnet. Skole står helt sentralt i strategien for vekst og utvikling, sa han i sin innledning. Strand ga uttrykk for at han satte pris på å få treffe alle medarbeiderne i Ringsakerskolen, og benyttet samtidig anledningen til å oppfordre alle til å være ambassadører for Ringsaker.
– Jeg kan snakke så jeg får tårer i øya om hvor fint det er på Nes, spøkte han.

Samtidig pekte han på utfordringene kommunen sto overfor for om lag ti år siden, da folketallet gikk ned og næringslivet slet. 
– Vi kunne ikke fortsette slik, men var nødt til å ta tak. Av og til når man skal over bekken nytter det ikke med små skritt, man må ta et langt et for å komme tørrskodd over. Slik var det hos oss også, skulle vi først satse måtte vi gjøre det skikkelig, sa han, og viste til den storstilte skole- og barnehageutbyggingen, sentrums- og tomteutviklingen og kultursatsingen som kommunen har hatt de siste fem åra.  

Klasseledelse
Lasse Dahl fra Brusetkollen skole- og ressurssenter holdt et engasjerende foredrag om klasseledelse og lærerens rolle. Han viste blant annet til hvilke faktorer som bidrar til eller forhinder godt læringsmiljø og dermed læringsutbytte. Han viste også til relasjonsorientert ledelse og hvor viktig det er at læreren er i stand til å bygge gode relasjoner med elevene sine.

Økt læringsutbytte
På Rica Hamar Hotell på Olrud var det kommunalsjef Anne Kari Thorsrud som holdt det innledende foredraget. Hun kunne blant annet presentere en ny brosjyre som har blitt utarbeidet for å presentere arbeidet i RIngsakerskolen. 
– Høy kvalitet i grunnskolen skapes gjennom dyktige medarbeidere på våre skoler. Gjennom høyt læringstrykk, systematikk, tidlig innsats og godt læringsmiljø legges grunnlaget for et økt læringsutbytte for våre 4077 elever, påpekte hun.  

Vurdering for læring
Hun ble etterfulgt av Therese N. Hopfenbeck, som er forsker ved Oxford University Centre for Educational Assessment. Hennes tema var vurdering som strategi for læring, og hun viste blant annet til viktigheten av at elevene har kunnskap om hvilke mål og kriterier de blir vurdert etter og får konkrete råd om hvordan de kan forbedre seg. Hun pekte også på verdien av at elevene settes i stand til selv å vurdere sitt eget arbeid, fordi de da blir mer engasjert i sitt eget læringsarbeid.