Det er et mål at veksten i Ringsaker skal ligge på landsgjennomsnittet. Et delmål er at kommunen innen 2018 skal ha passert 35.000 innbyggere.  Den årlige veksten må da ligge på rundt 300.
– Med en vekst på 140 totalt så langt i år er vi greit i rute for å nå dette målet, mener Strand.

Mange tilflyttere
Folketallet i Ringsaker kommune er nå 33.331, og hoveddelen av veksten i andre kvartal kommer av innflytting. 333 personer flyttet til kommunen mens 263 flyttet ut, hvilket betyr at folkeveksten som følge av tilflytting utgjorde hele 70 av totalen på 74.
– En del av strategien vår går ut på å skape attraktivitet slik at vi tiltrekker oss nye innbyggere. Dette arbeidet har vi sett gode resultater av gjennom flere år nå, sier rådmannen.

Fokuset har særlig vært på tomte- og byutvikling, barnehagedekning, læringsutbytte i skolen og et rikt kulturtilbud. I løpet av første halvdel av 2012 har totalt 693 personer flyttet inn i kommunen, mens 545 har flyttet ut.
– Flyttestrømmen inn og ut av kommunen er noe av det vi jobber med å påvirke. Dersom vi klarer å beholde noen få ekstra innbyggere hvert kvartal kan dette gi store utslag i den prosentvise veksten, påpeker Strand.

Nær landsgjennomsnittet
Med 0,22 % vekst i årets andre kvartal ligger Ringsaker nært opp til landsgjennomsnittlig vekst på 0,29.
– Dette er vi fornøyd med. Det er viktig for oss å komme opp på landsgjennomsnittet for å sikre oss en større andel av de statlige overføringene, avslutter rådmann Jørn Strand.