- Hele 15 prosent av sysselsettingen og 21 prosent av den samlede verdiskapingen i Ringsaker er landbruksbasert, forteller fylkesmann Sylvia Brustad, som beskriver jord- og skogbruket som Hedmarks grønne gull.

Midt i matfatet
Det er Fylkesmannen i Hedmark som sammen med Hedmark fylkeskommune har bestilt rapporten fra Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) og Østlandsforskning (ØF). Det er første gang det er gjort en fullstendig analyse av verdiskaping og sysselsetting i verdikjedene både for jord og skog, inkludert fordeling og tilleggsnæringer i Hedmark.
 
- Denne rapporten bekrefter det vi har vært klar over og er stolte av. I Ringsaker bor vi midt i matfatet og vi må påse at det også fremover kan være slik. Vi må sikre rammebetingelser som gjør det attraktivt å jobbe med matproduksjon, sier ordfører Anita Ihle Steen.