Brannstasjonenes åpen dag er lagt opp som en familieaktivitet. Her får barn og voksne opplæring i hvordan de kan sikre hjemmet mot brann. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og prøvesitting i brannbiler er noe av det man kan oppleve. I tillegg blir det delt ut brannvernbuff til barna.
- Åpen dag på brannstasjonen gir oss en enestående anledning til å komme ut med et viktig brannforebyggende budskap nå som vi går inn i den tiden på året når antall boligbranner vanligvis øker, sier varabrannsjef Willy Wikberg.

Brannstasjonene i Brumunddal, Moelv, Nes og Mesnali har åpent fra kl. 12.00 til kl. 15.00.