Sammen med Hamar, Stange og Løten lanserer Ringsaker kommune selvbetjeningsverktøyet PlanDialog som gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet for medvirkning i planprosesser. 
 
- Hensikten med å tilby denne tjenesten er å styrke den demokratiske prosessen ved å gi full åpenhet og innsyn i plansaker. Det gir et bedre beslutningsgrunnlag og fører til færre konflikter. Det reduserer også de store mengder papirdokumenter som tidligere ble sendt ut til de berørte parter, sier plansjef Anne Gunn Kittelsrud.