På en oppstartsamling for lærlingene og deres veiledere ble det gitt informasjon om lærlingeløpet i kommunen og planene for læretiden. Organisasjonssjef Hilmar Skår kunne fortelle hvordan Ringsaker kommune er som arbeidsgiver og hvordan kommunen er organisert, mens Cecilie Dangmann fra Hedmark fylkeskommune informerte om lærlingordningen og hvilke plikter og rettigheter en lærling har.

Det ble også gitt informasjon om muligheten for å ta deler av læretiden i utlandet, og elev- og lærlingeombudet i Hedmark orienterte om sin rolle.
 
Vi ønsker alle de nye lærlingene velkommen til Ringsaker kommune og lykke til videre i læretiden!