- Jeg har aldri gjort noe liknende før, så dette gleder jeg meg veldig til, forteller den nyvalgte ordføreren, som sammen med varaordfører Fredrik Simensen fra Brøttum barne- og ungdomsskole skal styre UKS-møtene fremover.
 
Tilskudd til gode tiltak
Ungdommens kommunestyre velges for ett år av gangen, og jobber for at kommunen skal bli enda bedre for barn og ungdom. Gjennom året lærer de blant annet tale- og debatteknikk, besøker Stortinget og tildeler midler til tiltak rettet mot barn og unge.
- Fristen for å søke UKS-midler er 1. november. Dette er penger som går rett til oss unge, og jeg oppfordrer alle som har relevante tiltak til å søke, sier Linn Elin.
 
Bli kjent med ordfører Linn Elin:
Bor: Brumunddal
Skole: Ringsaker videregående skole – helse og oppvekst
Kampsak: Spennende aktiviteter for barn og unge på kulturhuset i Moelv
Interesse: Hest
Motivasjon: Utfordring og ansvar
Ringsaker er: Et veldig godt sted å vokse opp