Hva kan jeg gjøre på fritiden? Hvem kontakter jeg om jeg har spørsmål? Hvor kan jeg lese mer om boligtomter? Det er mange spørsmål som dukker opp når man er ny et sted. Ringsaker kommune har i åtte år sendt velkomstinformasjon til nye innbyggere. De siste årene har dette vært en brosjyre. 
 
- Nå har brosjyren fått nytt utseende og innhold, og er tettere linket opp mot nettsiden www.ringsaker.no, forteller leder for servicesentret, Gerd Anne Ansnes.
 
I tillegg til brosjyren mottar de nye innbyggerne et fordelskort og velkomstbrev fra ordførerne i regionen.