Dokumenter i PDF-versjon:

Blå bok (budsjettets tekstdel)

Rosa bok (budsjettets talldel)

Gul bok (detaljert talldel)

 

Artikler:

Pressemelding: Budsjett 2013

Bygger skoler og styrker vedlikeholdet

Informasjon om Kommunalmedisinsk senter

 

Eksempel:
Dette utgjør økningen i eiendomsskatt og kommunale avgifter 

 

Formannskapets behandling:
Formannskapets innstilling til kommunestyret

 

Budsjettet behandles i kommunestyret 12. desember.