Kommunen følger vedtatt rehabiliteringsplan og vil i løpet av perioden fullføre utbygging av Brøttum barne- og ungdomsskole, Moelv skole og første byggetrinn ved Mørkved skole. Over en tiårsperiode investeres det i over én milliard kroner i skolene. Dette er planlagt fremgang i skoleprosjektene:
 
Brøttum barne- og ungdomsskole
Bygging av Brøttum barne- og ungdomsskole er igangsatt. Hele nybygget, unntatt rehabilitert ungdomsskole, skal stå ferdig slik at det kan tas i bruk januar 2014. Rehabilitert ungdomsskole står ferdig til bruk i januar 2015. Samlet prislapp på skolen er 200 millioner kroner.
 
Moelv skole
Rådmannen legger opp til en politisk behandling av forprosjekt og anbudsutsendelse i løpet av 2013. Det er innarbeidet 126 millioner kroner i økonomiplanperioden og ifølge foreløpig fremdriftsplan skal skolen tas i bruk høsten 2016.
 
Mørkved skole
Det legges opp til at utbyggingen ved Mørkved gjennomføres trinnvis og at man kombinerer nybygg med rehabilitering av hele eller deler av dagens bygningsmasse. Utbyggingen planlegges gjennomført parallelt med utbyggingen av Moelv skole. Det er innarbeidet i overkant av 98 millioner kroner til første byggetrinn, som planlegges å stå ferdig i løpet av 2016.
 
Stavsberg skole
Stavsberg skole er planlagt utbygd som et felles prosjekt med Hamar kommune. Det er en foreløpig målsetting at rehabilitering og utbygging av et første byggetrinn skal være gjennomført i løpet av 2018.
 
I løpet av økonomiperioden styrkes også de ulike vedlikeholdspostene innen drift og investering med om lag 3,25 millioner kroner.