Eksempler på hva avgiftsøkningen betyr for innbyggerne.