Elektronisk meldingsutveksling gjør at mye av kommunikasjonen som i dag skjer via telefon, brev og faks erstattes med elektroniske meldinger. I tillegg er det et viktig verktøy for å kunne imøtekomme kravene i samhandlingsreformen, som har mål om bedre samhandling i helsetjenesten.
 
- Det åpner for en raskere og mer effektiv informasjonsutveksling mellom kommunen, leger og helseforetak, og vil være et viktig bidrag for å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet ved samarbeid på tvers av enheter. Nå styres informasjonstilgangen på en sikrere måte og vi har fått et kvalitetsløft, sier kommunalsjef Lars Erik Hermansen.
 
God informasjonssikring 
Elektronisk samhandling i helsevesenet skjer via Norsk Helsenett – et eget kommunikasjonsnettverk for helsesektoren. 
- Det er helt avgjørende at informasjonsflyten i helsevesenet håndteres på en trygg måte og Norsk Helsenett ivaretar dette, forsikrer prosjektleder Linda Sandberg.
 
En rapport utført av PWC på oppdrag fra KS, konkluderer med at elektronisk meldingsutveksling fører til betydelig økt kvalitet på helsehjelp, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet, økt kapasitet og samhandling. Fastlege Leon den Ouden på Herredshuset legesenter er fornøyd med å ha fått en mer effektiv måte å kommunisere med de kommunale enhetene på.
- Det har blitt mye lettere å kommunisere med hjemmetjenesten. I tillegg gir bedre kommunikasjon tryggere og raskere behandling til pasientene, mener fastlegen.
 
De øvrige enhetene innen helse og omsorg vil ta i bruk elektronisk meldingsutveksling denne uka, mens Sykehuset Innlandet kobler seg på i løpet av 2013.