I perioden fra 1. juli til 1. oktober ble det født hele 110 barn i kommunen, noe som ga et fødselsoverskudd på 30. 

33.330 ringsaksokninger
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i tredje kvartal var 438 personer som flyttet til kommunen, mens 469 flyttet ut. Totalt er folketallet i Ringsaker kommune nå på 33.330 innbyggere.
 
- 3. kvartal bærer alltid preg av store flyttestrømmer inn og ut av kommunen, og nettotallene vil kunne variere fra år til år. Det er ingen grunn til å tro at dette er annet enn naturlige variasjoner, og vi jobber målrettet videre for å skape ytterligere vekst, avslutter rådmannen.