Uansett hva slags jobb man har er det viktig å kunne uttrykke seg godt muntlig og skriftlig. Det stilles også stadig større krav til datakunnskaper. Rapporter, dokumenter, skjema og informasjon man trenger for å gjøre jobben sin finnes ofte bare på nett. Det er også krav om fagutdanning i flere typer stillinger. 

Kompetanseheving
Deltakerne kommer fra flere forskjellige enheter innenfor pleie og omsorg, og de har gjennomført kurs på Mølla i Brumunddal to dager hver uke. 
 - Hensikten fra arbeidsgivers side med å tilby slike kurs er å få kompetanseheving for den enkelte og motivere for videre kurs og fagutdanning, sier organisasjonsrådgiver Inger Lise Storlien, som sammen med personalrådgiver Marian Evenstad og HMS-rådgiver Hilde Arnesen har søkt om midler og organisert kurset.  
 - Økt kompetanse bidrar til bedre mestring av nåværende arbeidsoppgaver, og de ansatte blir tryggere i forhold til for eksempel å ta på seg nye oppgaver, påpeker Storlien.  
 
Tilskuddsordning
Kommunen fikk i mars tildelt til sammen kr. 102.500,- fra Program for basiskompetanse i næringslivet (BKA). Målet med BKA er at flere voksne kan skaffe seg grunnleggende ferdigheter som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivs- og samfunnsliv.
 De sju damene som har deltatt på kurset er svært fornøyd med tilbudet.  
 - Det burde vært lang kø utenfor kurslokalet for å få lov til å være med, mener deltakerne. 
 
Ringsaker kommune har også søkt om midler til tilsvarende kurs i 2013, svar på disse søknadene vil foreligge rett over nyttår.