Det var ungdommens kommunestyre selv som sto for fordelingen av UKS-midlene. Pengene gikk til flere gode tiltak som skal bidra til å gi barn og unge i Ringsaker et godt fritidstilbud. Under fordelingsmøtet ble det vedtatt at hele potten på 110.000 kroner skulle fordeles på fire ulike tiltak. Disse får penger:
 
Nybygda Idrettslag
Tiltak: Skilek/nærmiljøanlegg for barne- og ungdomsaktivitet
Tildelte midler: 50.000 kroner
 
Brøttum Bygdeungdomslag
Tiltak: Kokkekamp for ungdom
Tildelte midler: 6.000 kroner
 
Ringsaker Danseklubb
Tiltak: Workshop for barn og ungdom
Tildelte midler: 20.000 kroner
 
Nes Friteater
Tiltak: Forestillingen «Reiser ut når tiden kommer 2»
Tildelte midler: 34.000 kroner