- Årets prisvinner kjennetegnes ved sin store faglige dyktighet og engasjement både innen egen kommune, innen NKKs fylkeslag og innen økonomiforumet med nabokommunene. Han har gjennom en årrekke oppfylt formelle frister innenfor sitt arbeidsfelt, og vært en viktig bidragsyter til sunn kommuneøkonomi, sa utlånsdirektør i Kommunalbanken Anette Berg ved prisoverrekkelsen.
 
Prisen består av skulpturen «I dype tanker» av kunstneren Gerd Løvold, et diplom og et stipend på 30.000 kroner. 
 
- Jeg er både svært ydmyk og veldig takknemlig for denne utmerkelsen, og ikke så lite stolt. Jeg tar prisen som en stor anerkjennelse for den jobben jeg gjør, og for det engasjementet jeg har hatt og fortsatt har for kommunal økonomiforvaltning, sier økonomisjef Espen Hvalby.