Prisen deles ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.
- Fagerlund skole utmerker seg ved grundig og innsiktsbasert pedagogisk arbeid både når det gjelder målformuleringer, virksomhetsplaner og ved praktisk gjennomføring, sa juryformann Edvard Befring.
 
Hilste på elevene
Etter prisutdelingen fikk Hennes Majestet besøke skolebiblioteket og Regnbuen – Fagerlunds rom for elever med særskilte behov. Etter omvisningen kunne dronningen fortelle at møtet med elevene i Regnbuen gjorde spesielt inntrykk på henne.
- De er heldige som får gå på en så god skole. Utdanning er noe av det viktigste du kan gi et barn, og Fagerlund skole greier å ivareta hele mennesket, skrøt dronningen.
 
Verdifullt å være forskjellig
Også kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøkte Fagerlund. I sin tale trakk hun frem respekt for medmennesker som den litt usynlige, men helt avgjørende faktoren for en god skole. 
- På Fagerlund vet dere at det å være forskjellig er verdifullt. Å respektere hverandre og anerkjenne hverandres ulikhet, det er grunnleggende for samarbeid og demokrati, og det er viktig for framtiden, sa kunnskapsministeren.
 
Stolt elevrådsleder
Elevrådsleder Magnus Langdalen var både konferansier under prisutdelingen og dronningens bordkavaler under lunsjen. Langdalen syntes selv han var heldig som fikk være elevrådsleder på en så stor dag.
- Men jeg vet ikke helt hva vi skal prate om under lunsjen, så jeg håper hun styrer ordet, sa Langdalen før dronningen ankom bordet.
 
Menneskepris
Fagerlunds 510 elever representerer 34 nasjonaliteter og 24 ulike språk. Rektor Kari Storihle Ødegård er opptatt av at Dronningens skolepris ikke er en pris til en superskole, men en pris som setter kvalitet på dagsorden.
- For oss er dette en menneskepris! Jeg vil takke de 510 elevene våre for den jobben de gjør hver dag for at vi skal være inkluderende. Prisen inspirerer oss og jeg er veldig stolt av det arbeidet vi gjør og vil fortsette å gjøre.
 
Som vinner av Dronning Sonjas skolepris 2012 mottar Fagerlund skole et diplom, litografien «Inn i varmen» av kunstneren Eli Hovdenak og 150.000 kroner.