Wedum poengterte behovet for en styrket matvareberedskap og et sterkt jordvern, og at det skal være lønnsomt å være en god agronom.

- Et styrket tollvern fra kronetoll til prosenttoll er viktig for jordbruket og næringsmiddelindustrien. Likeledes er samvirke og jordbruksavtalen grunnleggende viktig for utvikling av norsk jordbruk fremover. Prisnedskrivning skal opprettholdes for å unngå økte kraftfôrpriser, sa landbruks- og matministeren.
,
Både melkeprodusent Lars Opsal jr., korn- og svineprodusent Gustav Grøholt og administrerende direktør i Strand Unikorn Steffen Skolseg holdt innlegg til ministeren.