Sentio Research Group står bak undersøkelsen, som måler folks tilfredshet med den kommunen de bor i. Totalt er over 20.000 mennesker spurt. 

- Dette var godt nytt og det bekrefter vårt budskap! Ringsakersamfunnet kan by på det meste og det begynner nå å gi uttelling. Vi har byene i utvikling, det idylliske kulturlandskapet og bygdene, vi har Mjøsa og fjellområdene med hytteliv og rekreasjon. I tillegg har vi gode offentlige tjenester og et spennende og variert næringsliv. Vår alles jobb fremover er å videreutvikle de ulike kvalitetene og fortelle omverdenen hvor bra det er her. Resultatene fra undersøkelsen er i så måte en god dokumentasjon, sier rådmann Jørn Strand.

I medvind
I en undersøkelse utført av bladet Kapital scoret Ringsaker høyt som næringskommune. Brumunddal kom på 20. plass av byene i Norge, og toppet lista når det kom til produktivitet.
- Vi opplever at kommunen er i medvind, at flyttestrømmene er positive og at bedrifter og virksomheter søker hit for etablering og ekspansjon. Det er vi veldig fornøyd med, konstaterer rådmannen.