Stobart er professor emeritus ved Institute of Education, University of London, og Senior Research Fellow ved Oxford University. Han er også aktiv som forsker, foredragsholder og forfatter. Under sitt foredrag fokuserte Stobart mye på vurderingens hensikt og tidspunkt, elevmotivasjon og tilbakemelding og feed-back til elevene. Flere uttrykte stor tilfredshet med foredraget og at det var mye å lære.

Vurdering for læring
Utdanningsdirektoratet gjennomfører en fireårig satsing på «Vurdering for læring». Flere av skolene i Ringsaker, Hamar og Sør-Odal er med på denne satsingen. Gordon Stobart sitt besøk var et initiativ fra disse tre kommunene for å gi deltakerskolene noe ekstra i dette arbeidet. Det ble også åpnet for at lærere fra andre enn deltakerskolene kunne delta. Stobart selv opplevde forsamlingen som svært interessert, og han kommer gjerne tilbake.