Konkurransegrunnlag er tilgjengelig på www.doffin.no eller blir tilsendt ved henvendelse til olm@ringsaker.kommune.no.

Frist for å melde interesse: 15. februar 2013
Tilbudsfrist: 25. februar 2013 kl. 15.00