Ringsaker kommune har høstet stor anerkjennelse for oppfølgingen av lærlingene, senest ved tildelingen av arbeidsmiljøprisen for 2012. 
 
Flere fagområder
De 20 læreplassene fordeler seg mellom fagene barne- og ungdomsarbeider, institusjonskokk, IKT-servicefag og helsefagarbeider. Spesielt innen helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider er det flere ledige plasser. 
 
- De som velger et av disse utdanningsløpene får en spennende læretid der de får prøve seg på flere arbeidsplasser og ulike områder innen faget sitt. Hele veien får lærlingene faglig veiledning og oppfølging. Dette gir en mer helhetlig forståelse for faget, og dermed også et bedre grunnlag for å velge hvilken jobb man ønsker å gå videre med etter at læretiden er over, sier Arnesen. 
 
Veiledning
I tillegg til den faglige oppfølgingen lærlingene får i hverdagen arrangerer Ringsaker kommune fire fellessamlinger hvert år. Her får lærlingene innføring i temaer som rettigheter og plikter, kommunikasjon og samhandling, fysisk aktivitet og livsstil samt generell HMS.
 
- Vi holder også egne samlinger for veilederne for å sikre oss at oppfølgingen ute på praksisplassen er så god som den skal være, understreker Arnesen.
 
Viktig rekruttering
Personalsjef Harald Berg i Ringsaker kommune understreker den viktige rollen lærlingene spiller for kommunen, spesielt innenfor helsefag:
 
- 150 av våre helsefagarbeidere er over 56 år. Innen ni år kan vi regne med at mange av de er borte. De må erstattes, og vi må ta litt av ansvaret for å erstatte dem selv også, sier han.
 
Totalt vil det fra høsten være 34 lærlinger ansatt i Ringsaker kommune.
 
Søknadsfrist er 8. mars.