Hedmark fylkeskommune er en av fem fylkeskommuner som deltar i prosjektet. De gjennomfører et forsøk med ny opplæringsmodell innenfor videregående opplæring når det gjelder barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeiderfaget. I perioden 2012 til 2014 vil to grupper fra hvert fag med 12 kandidater i hver gruppe gjennomføre opplæring etter «Hedmarksmodellen».

Opplæring og praksis
«Hedmarksmodellen» bygger på mangeårige erfaringer med realkompetansevurdering og utdanning av voksne helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere ved Senter for voksnes læring i Hamarregionen. Opplæringsmodellen kombinerer daglig arbeid på arbeidsplassen med veiledet opplæring, som fører fram til fagprøven. Med veiledet opplæring menes arbeidsbasert opplæring som fremmer læring og refleksjon over dagligdagse utfordringer. 
 
Modellen vil bli presentert på en nasjonal konferanse i regi av KS og Helsedirektoratet 18. april i år.