- Vi er her for å lytte til deres råd. Hva skal vi gjøre og hva er viktigst, spurte rådmann Jørn Strand, og viste til boligbyggingens sentrale rolle i forhold til å skape vekst i kommunen.
 
Gode innspill
Både Vidar Amundsen fra Garanti Eiendomsmegling og Kjell Magne Brobakken fra OBOS var utfordret til å holde innlegg.
- Forsterk det dere er gode på: Vis vilje til vekst, vær lydhør og ha en tydelig ledelse, oppfordret Brobakken.
De oppmøtte ble inndelt i grupper for å svare på hva som skal til fra kommunens side for at salget av boligtomter skal skyte fart. Kommunen fikk gode innspill knyttet til reguleringsbestemmelser, markedsføring, planarbeid, tomtepriser og saksbehandling. 
- Vi kommer til å ha en grundig gjennomgang av alle innspillene og peke oss ut noen områder å ta tak i, sa Jørn Strand.