I løpet av tre dager har 1200 elever og lærere besøkt Natrudstilen og opplevd det store mangfoldet av vinteraktiviteter som tilbys. Asko fraktet elevene til og fra skolene og sørget for servering i løpet av dagen, mens Ringsaker Almenning stod for mannskap og organiserte aktivitetene.

- Vårt utgangspunkt for å gjøre dette er å synliggjøre hvor flotte aktivitetsmuligheter Natrudstilen har og hva som finnes i nærområdet. Videre tror vi slike uteaktiviteter er med på å inspirere elevene til å være aktivitet, sier arrangørene.

Elever fra hele Ringsaker fikk en positiv uteopplevelse sammen med medelever fra både egen og andre skoler. Se bilder under!