- Fellesnevneren for de tre jubileene er demokrati og deltakelse. Tilgangen til bøker og opplysning er en viktig forutsetning for å kunne delta, sa Marie Kløvstad Øye, som tok de oppmøtte med på en reise i historien til kvinnelig stemmerett og bibliotekstjenesten i Moelv.

Godt besøkt
For å markere Norsk bibliotekforenings jubileum arrangeres det en Bibliotekstafett gjennom Norge. Stafettpinnen – en lysende boklampe – kom fredag til Ringsaker og ble mottatt av ordfører Anita Ihle Steen.
- På biblioteket kan jeg få innblikk i verdener jeg ikke har tilgang til. I disse hyllene kan vi finne historien, fremtiden og håpet. Her i Ringsaker har vi et fantastisk bibliotek som er godt besøkt, sa ordføreren. 
 
I 2012 hadde Ringsaker bibliotek 140.000 besøkende. 199 arrangementer ble gjennomført med totalt 5700 deltakere. Moelv bibliotek alene hadde et utlån på over 40.000.