Kurset varer i sju uker, og er for foreldre som vil være mer til stede med og for barna sine.
 
– Dette kurset er tilpasset foreldre som har et godt forhold til barna sine, og som ønsker å utvikle seg i foreldrerollen, sier Ingunn Løvstad, som er familieveileder i barnevernstjenesten.
 
Først i Norge
Ringsaker er en av i alt tre kommuner som har fått muligheten til å prøve ut dette kurset. Foreldrekurset bygger på programmet «De utrolige årene» (DUÅ), og er et prøveprosjekt i regi av Universitetet i Tromsø.
Sju av barnehagene i Ringsaker har hatt opplæring fra PPT i skole/barnehageprogrammet DUÅ, og metodene og verktøyene brukes aktivt i det daglige. I første omgang holdes universalkurset for foreldre totalt tre ganger, med siste oppstart 23. april.
 
– Vårt mål er å hjelpe foreldre til å bli mer bevisst på hvordan deres atferd påvirker hvordan barna oppfører seg, sier Tove Marie Spilde, som er helsesøster ved Familiens hus på Nes.
 
Gode på relasjoner
Elisabeth Sørlundsengen Sylling og Håvard Fjellstad har to barn på to og fire år, og er ett av foreldreparene som har fulgt kurset. De ble først kjent med metodene i DUÅ gjennom barnehagen, og har ønsket seg et slikt kurs for å kunne ta i bruk dette også i sin egen hverdag. De ser stor nytteverdi i det de har gått igjennom i løpet av perioden.
 
– Til å begynne med var det litt krevende å sette seg inn i metodene og å bruke verktøyene. Mye av det går ut på å bli mer bevisst på hvordan man snakker med ungene sine, og til å begynne med var det litt vanskelig å gjøre det til mitt eget, mener Håvard, som merker at han begynner å bruke verktøyene litt mer ubevisst nå.
 
– Dette kurset hjelper oss til å hjelpe barna våre til å få gode relasjoner ikke bare til oss og andre voksne, men også til andre barn, sier Elisabeth.
 
Gi riktig ros
Noe av det som har forandret seg mest hos deltakerne i kurset har vært hvordan man gir barna ros.
 
– Ved å gi ros på detaljnivå viser man tydeligere hvilken atferd man setter pris på. Samtidig kan det bidra til at man snur fokuset fra det negative til det positive, mener Håvard og Elisabeth.
 
Ingunn Løvstad påpeker at mange av foreldrene som har deltatt på kursene har gitt de samme tilbakemeldingene.
 
– Det man ved oppstart kanskje opplever som problematisk endres underveis, fordi foreldrene fokuserer på det barna gjør bra. Det blir det positive som preger samspillet i familien, sier hun.