Hamarregionen Reiseliv og Hamarregionen Utvikling skal lede arbeidet med kommunikasjonsplattformen.

- Målet med dette arbeidet er at Hamarregionen skal bli en tydelig og kjent merkevare, og at vi blir et naturlig valg som bo- og besøksregion, sier prosjektlederne Tor Rullestad og Eli A. Bryhni.  
 
Samarbeid 
Ringsaker, Hamar, Stange og Løten er parter i prosjektet, og vil sammen med næringslivet delta i prosessen. I tillegg ønsker regionen et byrå med på laget. 
 
- Byrået skal være valgt før sommeren, og prosessen med kommunikasjonsplattform skal være ferdig i løpet av november, forteller Rullestad og Bryhni.