Siden 2006 har Ringsaker kommune arbeidet etter SLT-modellen som blant annet innebærer et tett samarbeid med politiet. Den registrerte ungdomskriminaliteten er halvert siden 2007.  

Vellykkede tiltak
- Dette er en stor dag for alle som gjennom mange år har bidratt mye for barn og unge. Ikke minst er det inspirasjon for det vi sammen kan få til videre, sa ordfører Anita Ihle Steen under utdelingen. 
 
Det tette samarbeidet med lensmannen i Ringsaker er en viktig suksessfaktor i den forebyggende innsatsen mot barn og unge. Lensmann Terje Krogstad trekker frem TIUR (Tidlig intervensjon, unge og rus) som et av mange vellykkede tiltak i regi av SLT. 
 
- TIUR har som mål å styrke arbeidet med avdekking, tidlig innsats og oppfølging av ungdom som står i fare for å utvikle problemer tilknyttet rus og kriminalitet. Siden starten for tre år siden har vi avdekket 320 narkosaker knyttet til personer under 24 år. Det har gitt oss en helt unik kunnskap om ungdomsmiljøet i Ringsaker, forteller Krogstad.
 
Et forbilde
Kommunens SLT-koordinator Mette Erika Harviken har koordineringsansvaret mellom de ulike instansene som deltar i SLT-arbeidet. Hun holder ofte foredrag for kommuner og aktører som er involvert i forebyggende arbeid i andre deler av landet, og bidrar dermed til å gjøre den opparbeidede kunnskapen fra Ringsaker tilgjengelig for andre som arbeider med lignende problemstillinger.
 
- Vi ser på Ringsaker kommune som et forbilde innen kriminalitetsforebyggende arbeid og er glad for at dere villig deler av deres kunnskap og erfaringer, sa Grete Faremo da hun overrakk prisen som består av et diplom og 100.000 kroner.