Med økte pensjonsutgifter på 35 millioner kroner går politikerne inn i et krevende budsjettarbeid. Salderingsbehovet for 2014 er på totalt 29 millioner kroner, og behovet er stigende gjennom økonomiplanperioden. 
- Hva skal vi gjøre med inntektssiden og utgiftssiden? Hva skal vi prioritere? Det må dere gi oss signaler på, sa rådmannen.

Flere vil bygge
Jørn Strand brukte rammekonferansen til å orientere om status i de kommunale tjenestene.
- En gledelig nyhet er at antall byggetillatelser øker. Så langt i år er det gitt 93 byggetillatelser i Ringsaker. Slike tall har ingen av dere sett før i deres tid i kommunestyret. Dette er tall det er grunn til å være fornøyd med, sa Strand.

Barnevernet har stor pågang i antall saker, og får to nye statlig finansierte stillinger i år. Rådmannen forklarte at han i tertialrapporten foreslår å opprette ytterligere en stilling som finansieres kommunalt.

Store investeringer
Mellom 2006 og 2017 vil det totalt bli investert 1,2 milliarder kroner i utbygging av skoler og barnehager i Ringsaker. 
- Vi har et krystallklart vedtak om hvilke skoler som skal bygges nå, og det er Brøttum, Moelv, Mørkved og Stavsberg som står først i køen. Arbeidet på Brøttum skole er godt i rute, og vi kan avsløre at flerbrukshallen og garderobeanlegget vil stå klart hele tre måneder før tida, slik at denne delen av skolen kan tas i bruk allerede til høsten, fortalte rådmannen.

Når det gjelder Moelv skole er det utfordringer knyttet til infrastruktur og prosjektets kompleksitet. Den nye skolen skal etter planen skal stå ferdig høsten 2017. Mørkved skole skal kunne tas i bruk høsten 2016, mens Avlastningssenteret skal stå klart høsten 2015. Når det gjelder Stavsberg skole må det gjøres noen avklaringer med Hamar kommune om skolen skal bygges ut som et felles prosjekt. Finansieringen av Stavsberg skole ligger inne i perioden 2012-2018.

For å bevare full barnehagedekning åpner kommunen flere avdelinger på Simenstua barnehage, og gjør en avdeling for store barn om til småbarnsavdeling. I tillegg skal det bygges et tilbygg i tilknytning til Nes barnehage. Byggingen av denne starter i 2014.