Matz Sandman mener Innlandet må jobbe sammen for å ta en større del av befolkningsøkningen i Norge, og viser til at Hedmark de siste tjue årene har hatt en befolkningsøkning på 3,4 prosent, mens både Oslo og Akershus har hatt godt over tretti prosent. 

- Oslo har store utfordringer med å håndtere den enorme befolkningsøkningen. Kan dere tilby gode boliger til anstendige priser kan dere trekke folk til Ringsaker, sier han.

Våge å velge
Sandman understreker viktigheten av å tørre å fremheve enkeltegenskaper fremfor å forsøke å profilere alle sider ved kommunen.

- Når alt er nevnt og intet glemt huskes lite. Når dere i kommunestyret skal satse fremover; finn de områdene dere virkelig har tro på og konsentrer dere om dem, rådet han.